© 2016 by Cao Thi Nguyen Nguyen (Jo Lavie) | Graphic Designer.

WELCOME TO MY BLOG

​Give & Take
Share and to be Shared.
Sharing passion for
packaging design
Sharing great
resources
Sharing  You & I 's opinion

October 29, 2019

2 tuần trước, cuốn sách Jo đặt của Austin Kleon về. Đây là cuốn thứ 3 của bản: Keep going. Nếu bạn đã từng đọc Steal like an artist thì bạn sẽ biết bạn nì. Mình khá thích văn phong của bản và những gì bản chia sẻ, nên thấy sách bản ra, Jo đặt mua về. Bản ra 3 cuốn. Và...

October 14, 2019

Hôm nay, sau khi dọn dẹp vài tàn dư cũ và mới, không nhảm nhít nữa, k tào lao nữa. Jo phủi bụi đây. Vừa qua Jo có gặp lại một người bạn cũ khá dễ thương. Cũng khá giống Jo, bạn thì vlog, Jo thì blog. Vì với những đứa từng trải qua nhiều khó khăn thì chỉ muốn chia sẻ để...

June 4, 2019

Cũng gần 2 tháng rồi, chưa lên bài blog mới. Thật ra là Jo đang lo cho cái dự án nhỏ của Jo. H thì đứa con tinh thần cũng release rồi nên ngồi viết vài dòng khi mần đứa con tinh thần đó. Bài blog này là để chia sẻ một vài câu chuyện gọi là kinh doanh, khởi đầu startup...

March 17, 2019

Bữa vừa rồi Jo mới đọc xong cuốn Quảng cáo không nói láo của Hồ Công Hoài Phương và được tiếp cận một góc nhìn khá hay của anh về quảng cáo. Nên là bài viết này Jo sẽ chia sẻ lại cho mọi người góc nhìn hay ho đó.  

Trước h, Jo cũng có thấy vài tiêu đề về việc: Bí quyết...

March 3, 2019

Hé lô mọi người, nay chủ đề viết có hơi khác tí do được một bé nói Jo chia sẻ về hành trình giảm cân cuả Jo đi. Si nghĩ thì việc giảm cân để có một vóc dáng mà bạn hài lòng ở một khía cạnh nào đó sẽ giúp có bạn có được sự tự tin nhất định và bạn sẽ làm được nhiều thứ h...

Please reload

THIS WEEK'S TOP POSTS
Please reload

Food Lover - Dog Lover
Design Lover
 
I genuinely love packaging design and I would love to share my passion with you. I stepped in design world thanks to people 's sharing and now I would like to share back, my knowledge, my experience and my work, my creative routines.
 
Hope it would help you. I believe to give is to take, to share and to be shared.
Thank you.
About me
FOLLOW JO
  • My Instagram
  • My Facebook
  • My Behance