• JoLavie

FREE_237 Font Việt Hoá SFU Miễn Phí


Cũng là một designer, mình nghĩ designer nào cũng mê có một kho tàng font lượm nhặt mọi nơi cho mình. Vì bản thân Jo cũng được chia sẽ để có cơ hội sỡ hữu những bộ font tuyệt đẹp hỗ trợ cho công việc thiết kế của mình. Nên là, tính từ giây phút này 7:33:40 thứ 4 ngày 14/11/2018 mình sẽ bắt đầu chia sẻ mỗi tuần một lần từ những font chữ mà mình gom nhặt được trong suốt thời gian làm designer. Không những font chữ mà còn những preset, tips thiết kế, style, zân zân cho mọi người nhé. Mình nghĩ các newbie sẽ siêu cần. =))))

Các chia sẻ của mình từ h đều sẽ để trong link này nha và sẽ chia theo thư mục đang hoàng luôn: [ctnn.me] BLOG_RESOURCES SHARING

Rì suột đầu tiên mình chia sẽ là 237 font SFU Việt hoá nhé! Font việt có nhiều bộ font, đây là một trong số đó, sẽ tổng hợp và gửi đến các bạn từ từ nha.

Folder trong link: Font Việt Hoá -> SFU Fonts

Mọi người có share lại thì nhớ dẫn link credit lại giúp mình nha!

Jo cảm ơn!

#fontviệt #việthoáfont #fonttiếngviệt #fontchữ #download #free #SFU #chiasẻ #downloadfont #typeface #fonts

© 2016 by Cao Thi Nguyen Nguyen (Jo Lavie) | Graphic Designer.