• JoLavie

Top các trang instagram (theo Jo) cần! cần! follow dành cho đì giai nờ và ai mê sáng tạo


Nay Jo sẽ chia sẻ vài instagram page reference thiết kế mà Jo lưu lại được. Thường insta của Jo hay follow chủ yếu các trang thiết kế, các artist hay các trang về tip thiết kế, như vậy mỗi lần cầm điện thoại lướt insta, bản thân mình cũng sẽ được upgrade lên về eye level nè, tin tức thiết kế nè, reference nè, mấy tip hay hay về typography nè, calligraphy nữa.

Nay Jo chia sẻ lại các trang Jo đã chọn lọc theo chủ đề cho bạn nào quan tâm lĩnh vực nào thì tham khảo follow nhé:

CALLIGRAPHY & TYPOGRAPHY

@thecalligraphyhub

https://www.instagram.com/thecalligraphyhub/

@betsysueletters (Artist)

https://www.instagram.com/betsysueletters/

@jeanniedicksondesigns (Artist)

https://www.instagram.com/jeanniedicksondesigns/

@saricastudio (Artist)

https://www.instagram.com/saricastudio/

@thedailytype

https://www.instagram.com/thedailytype/

ANIMATION

@design_lad

https://www.instagram.com/design_lad/

@motiondesignschool (Tips cho After Effect)

https://www.instagram.com/motiondesignschool

@fgoldsack (3D)

https://www.instagram.com/fgoldsack/

DESIGN REFERENCE for IDEA

@thedesigntalks

https://www.instagram.com/thedesigntalks/

@simply.cool.design

https://www.instagram.com/simply.cool.design/

@graphicroozane

https://www.instagram.com/graphicroozane/

LOGO

@logoxpose

https://www.instagram.com/logoxpose/

@logoinspirations

https://www.instagram.com/logoinspirations/

DRAWING

@mantas_gr (Artist)

https://www.instagram.com/mantas_gr/

@junedigann (Artist)

https://www.instagram.com/junedigann/

@sashakru (Artist)

https://www.instagram.com/sashakru/

Gòi, nay Jo chia sẻ những trang Jo ưng nhất.

Mong giúp được mọi người nha.

Jo cảm ơn,

#artist #instagram #follow #desinger #lovecreativity #designer #reference #top #typography #idea #designidea

© 2016 by Cao Thi Nguyen Nguyen (Jo Lavie) | Graphic Designer.